Logo Rewire.nl

Wat doen we?


Organisatieonderzoek en -advies
Coaching
Interim- en projectmanagement
HRM-advies
Teambuilding
Coaching van expats

Organisatieonderzoek en -advies


Soms lopen dingen niet 100% soepel in een organisatie. Zaken blijven liggen of gebeuren juist dubbel, afdelingen werken langs elkaar heen, mensen handelen vanuit hun eigen eilandjes… Waar mensen met elkaar samenwerken, zijn dit soort zaken aan de orde van de dag. Maar lastig is het wel!

Rewire biedt u een onafhankelijke, verhelderende kijk op de problematiek en lost het ook nog met u op. Vreemde ogen dwingen per slot van rekening, terwijl we als externe partij niet bedreigend zijn.

Bent u het blussen van brandjes zat? Vindt u dat dingen anders moeten? Of wilt u gewoon een nieuwe kant op met uw organisatie of afdeling? Neem dan contact met ons op.

Coaching


Je zit al een tijdje niet goed in je vel ook op je werk loopt het niet zo lekker. Of je wilt wel eens wat anders, maar weet niet precies wat. Of je wilt een bestaande kant van jezelf verder uitdiepen.

Oprecht en betrokken helpt Rewire u weer op weg naar wie u werkelijk wilt zijn. Resultaatgericht maar zonder poeha. Vaak zijn een paar gesprekken on the job voldoende. Afhankelijk van de situatie, werken we per gesprek met concrete actiepunten of krijgt u handvatten in de vorm van een rapport persoonlijke effectiviteit.

Wilt u uzelf vernieuwen? Bent u toe aan een doorbraak? Neem dan contact met ons op.

Interim- en projectmanagement


Wie kent het niet. Aan het begin van een groot project valt de kartrekker uit en intern is er geen vervanger beschikbaar. De implementatie dreigt vertraging op te lopen. Of een van uw managers gaat met zwangerschapsverlof en haar collega's kunnen haar afdeling er niet bij hebben. Maar de machine moet wel gewoon blijven doordraaien.

Zonder de mens en het proces uit het oog te verliezen, zorgen wij ervoor dat gebeurt wat er moet gebeuren.

Hebt u dus tijdelijk extra handen en hersens nodig om de boel op de rails te houden of opnieuw te krijgen, neem dan contact met ons op.

HRM-advies


Op HR-vlak kan Rewire uw personeelsbeleid in de meest ruime zin van het woord (mee)ontwikkelen en u adviseren bij de in- en uitvoering ervan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • ondersteunen van het lijnmanagement bij zaken als personeelsvoorziening, mobiliteit, verzuimbeleid en toepassingen van de cao;
  • ontwikkelen van instrumenten en opstellen en bewaken van procedures;
  • trainingen verzorgen in bijv. het houden van functioneringsgesprekken;
  • voorstellen doen ter verbetering van de interne organisatie.

Hebt u behoefte aan een fris en kritisch oog en een kundige, helpende hand? Neem dan contact met ons op.

Teambuilding


Geen team is hetzelfde, dus we draaien geen standaardprogramma af. Wel is het zo dat bepaalde elementen in meer of mindere mate terugkeren: de neuzen richten, elkaar beter leren kennen, weten wat je aan elkaar hebt. En heel belangrijk: het samengevoel versterken te midden van al die verschillende persoonlijkheden, rollen en taken.

In de rol van de nar maken we gebruik van allerlei werkvormen: ijsbrekers, ongewone oefeningen, individuele opdrachten, discussies en speelse groepsopdrachten. Vanuit een positieve benadering roept deze afwisseling een sfeer op van openheid, samenwerken en spontaniteit. Je leert de meest uiteenlopende dingen over je collega’s maar ook jezelf weer wat beter kennen. De wisselwerking tussen verdieping en plezier geeft energie en groepsbinding.

Wilt u met uw team met de nodige luchtigheid een inhoudelijke sprong maken die beklijft? Neem dan contact met ons op.

Coaching van expats


Werken als expat buiten Nederland is natuurlijk geweldig. Je doet een prachtige ervaring op in een ander land met een andere cultuur en veelal een zonniger klimaat. Een gezellig ons-kent-onsgevoel op de club en in de compound overheerst. En daarnaast leer je mensen kennen die je in Nederland nooit ontmoet zou hebben. Je verbreedt je horizon.

En toch loop je af en toe tegen verschillen aan. De manier van communiceren, locale gewoonten, bepaalde normen en gedrag. Je merkt irritaties en twijfel, maar je kunt niet direct benoemen waar het m in zit. Mail ons. We maken graag een afspraak met u om een keer met elkaar te sparren, als u wilt face to face. Zodat u uw eigen positie hervindt.

Boven
Er is vaak meer dan één oplossing voor een probleemZwarte zwaan


Positiespel om de beste stelling te bereiken

Geen spel zonder duidelijke spelregels
De neuzen richtenAls een appel tussen de sinaasappels