Logo Rewire.nl

Wat hebben we zoal gedaan?


Onze opdrachtgevers bevinden zich onder meer in het mkb en in de woningcorporatie- en de zorgverzekeringsmarkt. Vele betrokkenen hebben zich vernieuwd, geheroriënteerd en verrijkt met nieuwe inzichten en perspectieven. In veel gevallen zijn ze anders naar elkaar gaan kijken, hebben zich vanuit een ander gezichtspunt met elkaar verenigd en hebben nieuwe doelstellingen geformuleerd, een nieuwe start gemaakt. Het is niet toevallig dat deze organisaties ieder op hun manier succesvol zijn.

We voeren ze hiernaast niet zonder trots op als referentie. Zij gingen u voor. En hieronder ziet u een lijst van het type opdrachten dat wij voor hen hebben uitgevoerd.

Opdrachten

•  Professionaliseringstrajecten: advisering met betrekking tot bedrijfsprocessen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, coaching on en near the job.
•  Business analyse:
  - requirements afstemmen met de business;
  - epics en stories opstellen en plannen in een DevOps-team;
  - Procesbeschrijvingen opstellen (BPMN 2.0 en SIPOC).
•  Business development: begeleiding bij bepaling van missie, pay-off, visie, strategie, marktanalyse, SWOT-analyse en actieplannen.
•  Opstellen van reorganisatieplannen: analyse van de huidige situatie en advies voor de gewenste situatie met betrekking tot kernprocessen, activiteiten, rollen, functies, verantwoordelijkheden en competenties, structuur en cultuur.
•  Procesoptimalisatie: procesmodellering, beschrijving van risico’s en beheersmaatregelen en prestatie-indicatoren.
•  Cultuurverandering: workshops met middenkader en medewerkers rond bijv. kernwaarden en -normen, klantgerichtheid, kostenreductie, samenwerking, communicatie, feedback, assertiviteit, veilig werken, veelal in combinatie met individuele coaching.
•  HRM-ondersteuning: workshops competentiemanagement en POP-plannen, begeleiding van zelfsturende teams en groepsleiders.
•  Interim- en projectmanagement (o.a.):
  - opzetten van een projectbureau;
  - invoering van een CRM-applicatie (datamodel, gebruikersinterface, bedrijfsregels en acceptatiecriteria);
  - initiële vulling van AZR (AWBZ-breed zorgregistratiesysteem);
  - diverse projecten rond elektronische gegevensuitwisseling tussen diverse partijen in de zorgverzekeringsbranche;
  - opschoning en actualisering van gegevens;
  - coördinatie en documenteren van changes en ontwikkeling van managementrapportages.
•  Coaching van directeuren, managers en medewerkers in persoonlijke effectiviteit.
•  Teambuilding.
•  Dagvoorzitter, procesbegeleiding.
•  Clownsworkshops rond thema’s als samenwerking en communicatie.
•  Lesgeven op het HBO.


Ziet u aanknopingspunten? Neem dan gerust contact met ons op.

Boven

Elk probleem is als een puzzel; het gaat om het exact herkennen van de stukjes en ze effectief in elkaar leggen

Referenties


Albron Carewell
Blankestijn Beveiliging
DPG Media
Dichterbij
FedEx
Heuvelrug Wonen
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Lindenhout
MTD
Nauta Group
Oasen
Steffex
Talis
Themans hang-en-sluitwerk
TNT Post
Unica installatiegroep
Univé
UVIT
Vektis
Zorggroep Solis
Zorgverzekeraar VGZ
VMI
Het Waterschapshuis