Logo Rewire.nl

Wie zijn wij?


Algemeen


Rewire is een klein, flexibel bureau gespecialiseerd in veranderen en verbeteren. Of het gaat om organisatieadvies, coaching of interim-management, we laten organisaties en hun medewerkers beter functioneren, zodat ze bereiken wat ze willen bereiken.

We werken altijd vanuit de grondvraag. Wat is het probleem achter het probleem? Die vraag helder maken en vertalen naar menselijke motivatie, is ons vak. De combinatie van harde veranderdoelen met doorbraken op het persoonlijke zachte vlak maakt de gewenste verandering tot een succes.

We bieden mensen nieuwe inzichten en voorzien daarmee uw organisatie als het ware van een nieuwe bedrading.

Filosofie


Vaste denkbeelden en modellen hebben vaak een remmende werking op de ontwikkeling van medewerkers binnen de organisatie en op de organisatie zelf. Het loslaten van die ingesleten patronen leidt tot een frisse kijk waarmee we opeens nieuwe mogelijkheden ontdekken.

Mensen hebben nu eenmaal ruimte nodig om andere vaardigheden te ontwikkelen, hun persoonlijke doelen te herformuleren en die met enthousiasme op het werk in praktijk te brengen. Er ontstaat meer ruimte voor visie en verantwoordelijkheid, voor creativiteit en intuïtie, voor werkplezier en resultaat.

Op deze manier blijven organisaties dynamisch en alert in een snel veranderende wereld.

Werkwijze


Rewire biedt advies-, coachings- en interim-trajecten aan waarin heersende ideeën, opvattingen en gewoontes op hun kop worden gezet en orde op zaken wordt gesteld. Dat gebeurt door de medewerkers in kwestie een spiegel voor te houden en hun te laten inzien dat hun manier van werken niet de enige manier is. We vragen naar hun ongefilterde meningen en zeggen op een luchtige manier waar het op staat. We confronteren hen met hun blinde vlekken, met hun vooroordelen en soms moeten er knopen worden ontward. Soms halen we hen van hun eiland weg en leren we hun wat samenwerken daadwerkelijk inhoudt.

Als het past in de organisatie en de problematiek, maakt Rewire graag gebruik van de rol van de nar. Deze zogenaamde corporate fool kan op allerlei manieren worden ingezet en weet flink wat los te maken. Maar ook faciliteert hij communicatie in de wandelgangen en afstemming tussen directie en werkvloer. Of kijkt hij samen met zijn broodheer naar het bolwerk aan plannen en projecten en legt de oprechte vinger op hiaten, aansluitingen, haalbaarheid enzovoort.

Sommige organisaties hebben de voorkeur voor een wat rationelere benadering van de problematiek. In dat geval maakt Rewire gebruik van andere meer gestructureerde ingangen om veranderingsprocessen flexibel én beheerst te laten verlopen.

We sturen altijd aan op resultaten en op borging van acties. Want anders blijft het dweilen met de kraan open.

Partners


Afhankelijk van de vraag, werken we samen met andere bureaus maar ook met een ergonomisch adviseur voor o.a. workshops veilig werken of werkplekanalyses en met een fotograaf om bijv. de organisatiecultuur in beeld te brengen.

BovenTo do or not to do


Telkens nieuwe mogelijkheden zien


Banaan uit blik


Investeren in groei